Business Registration Consultanse 0382-708049 0971949984


реэстра
Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 117
Показано матеріалів: 85-96
Сторінки: « 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

На сьогоднішній день документи займають одне з основних місць у криміналістиці і як об’єкти дослідження, і як зразки для проведення криміналістичних експертиз. Під час розслідування злочинів в слідчо-судовій практиці досить часто виникає потреба у криміналістичному дослідженні документів, використаних як засіб вчинення злочину або як засіб приховування його слідів. Найбільш частим завданням криміналістичного дослідження документів є визначення їх достовірності, яке проводиться шляхом встановлення: справжності бланка документа; справжності реквізитів документа;          хронологічної послідовності нанесення реквізитів документа; факту внесення змін до первинного змісту документа шляхом дописки (домальовування), підчищення, травлення, змивання, переклеювання фотокартки тощо. 

Pravo | Переглядів: 481 | Додав: advocate | Дата: 2016-09-08 | Коментарі (0)

Зловживання реєстратором своїм особливим становищем може призвести до значних ускладнень в управлінні компанією-емітентом, а за певних обставин - до втрати корпоративних прав її законними власниками. Зокрема, інформація, яка надається реєстратором, може бути використана для формування із числа акціонерів різних груп впливу, моделювання входження їх в коаліції, у тому числі таких, що створюються з метою організації різноманітних схем корпоративного шантажу. Несанкціоноване розкриття цих відомостей може спричинити ескалацію корпоративних конфліктів, створення сприятливого підґрунтя для запровадження різноманітних рейдерських схем захвату підприємств.

Pravo | Переглядів: 481 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-07 | Коментарі (0)

До проблеми суб’єкта злочину сьогодні надзвичайно зростає науковий та практичний інтерес, Це зумовлено, перш за все, дотриманням принципу індивідуалізації покарання, закладеному кримінально-правовим законодавством, а також, великим збільшенням кількості осіб з психічними розладами, які значно впливають на їхню поведінку при вчиненні суспільно небезпечних діянь. В ч. 1 ст. 18 КК України зазначено, що обов’язковою ознакою суб’єкту злочину є осудність особи. Звідси випливає: осудність є складовою частиною характеристики складу злочину в цілому, і її відсутність свідчить про відсутність складу злочину як такого.

Pravo | Переглядів: 463 | Додав: advocate | Дата: 2016-11-12 | Коментарі (0)

Варто зазначити, що спеціальні знання спеціаліста – це систематизована інформація з різних галузей теоретичної і практичної діяльності, яку набувають спеціалісти у результаті навчання та досвіду з певної спеціальності, застосовують на основі умінь і навичок в процесуальній або непроцесуальній формі з метою збирання (формування), дослідження, оцінки доказів, встановлення підстав для прийняття уповноваженими особами процесуальних і тактичних рішень у кримінальному судочинстві.

Pravo | Переглядів: 447 | Додав: advocate | Дата: 2018-01-15 | Коментарі (0)

Наука кримінального права має на меті сформулювати практичні рекомендації щодо застосування положень ст. 212 КК України, враховуючи, що інколи кримінальні правопорушення вчиняються внаслідок зловживання законодавством, а інколи – неправильним застосуванням законів, без умислу на це.

Pravo | Переглядів: 435 | Додав: advocate | Дата: 2016-11-12 | Коментарі (0)

Сьогодні, в багатьох галузях національного законодавства, у зв'язку з проведенням правової і судової реформи, була виконана велика кодифікаційна робота. Не виключенням в цьому сенсі стало і цивільне процесуальне право, основним питанням якого виступає новий цивільний процесуальний кодекс України (далі ЦПК України), що набрав чинності 1 вересня 2005 року. На відміну від ЦПК 1963р., він містить в собі ряд нововведень, які вже зараз викликають певні дискусії, що є підставою для проведення відповідних досліджень.

Pravo | Переглядів: 435 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-16 | Коментарі (0)

Правоохоронна діяльність в Україні

Pravo | Переглядів: 433 | Додав: advocate | Дата: 2017-01-05 | Коментарі (0)

Кримінальні покарання пов'язані із майновими обмеженнями

Pravo | Переглядів: 419 | Додав: advocate | Дата: 2015-09-05 | Коментарі (0)

Із розвитком у національному господарстві організаційних форм виробництва активізується процес правового регулювання нових відносин і зв'язків, прийняття нормативно-правових актів. Накопичення цих актів потребуе відокремленого законодавчого регулювання певних однотипних відносин, що призводить до виникнення нових інститутів і підгалузей права. Фахівці з відповідних галузей права визначають належність нових відносин до тієї чи іншій галузі права.

Pravo | Переглядів: 416 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-06 | Коментарі (1)

Правові реформи в Україні - ч.2 реформа правоохоронних органів

Pravo | Переглядів: 406 | Додав: advocate | Дата: 2015-09-15 | Коментарі (0)

 Аналіз правовідносин, що виникають у зв’язку з охороною корпоративних прав та/або інтересів акціонерів і АТ, потребує перегляду усталених теорій правовідносин, оновлення фундаментальних цивілістичних категорій та виходу за межі галузевого поділу правовідносин.

Pravo | Переглядів: 405 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-28 | Коментарі (0)

Проблемі крайньої необхідності у кримінальному праві права впродовж тривалої історії його розвитку приділялася значна увага. Водночас не можна не помітити, що ряд аспектів даної проблеми залишаються до кінця не з’ясованими, стосовно ж інших продовжуються дискусії. До проблем, пов’язаних зі змістом діяння, вчиненого в стані крайньої необхідності, звертались такі відомі дослідники, як Ю.В. Баулін, М.І. Бажанов, П.С. Матишевський, В.В. Сташис та ін. Проте висловлені підходи не містять принципових розбіжностей. У будь-якому разі вчені наголошують на необхідності розгляду крайньої необхідності як сукупності двох елементів: підстави для такого діяння і власне вчинку.

Pravo | Переглядів: 401 | Додав: advocate | Дата: 2016-11-12 | Коментарі (0)


Legal Аssistance© м. Хмельницький вул. Соборна, 11       тел.: 70-80-49, 0971949984