Business Registration Consultanse 0382-708049 0971949984


реэстра
Головна » Статті

Всього матеріалів в каталозі: 117
Показано матеріалів: 85-96
Сторінки: « 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Сам факт володіння власністю ще не гарантує отримання доходу і зростання добробуту всіх власників. Корпоративні відносини багатовекторні — це відносини між акціонерами і менеджерами корпорації, між групами акціонерів, між підрозділами корпоративної структури, між топ-менеджментом компанії і менеджерами середньої і нижньої ланки.

Pravo | Переглядів: 539 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-12 | Коментарі (0)

Зловживання реєстратором своїм особливим становищем може призвести до значних ускладнень в управлінні компанією-емітентом, а за певних обставин - до втрати корпоративних прав її законними власниками. Зокрема, інформація, яка надається реєстратором, може бути використана для формування із числа акціонерів різних груп впливу, моделювання входження їх в коаліції, у тому числі таких, що створюються з метою організації різноманітних схем корпоративного шантажу. Несанкціоноване розкриття цих відомостей може спричинити ескалацію корпоративних конфліктів, створення сприятливого підґрунтя для запровадження різноманітних рейдерських схем захвату підприємств.

Pravo | Переглядів: 526 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-07 | Коментарі (0)

До проблеми суб’єкта злочину сьогодні надзвичайно зростає науковий та практичний інтерес, Це зумовлено, перш за все, дотриманням принципу індивідуалізації покарання, закладеному кримінально-правовим законодавством, а також, великим збільшенням кількості осіб з психічними розладами, які значно впливають на їхню поведінку при вчиненні суспільно небезпечних діянь. В ч. 1 ст. 18 КК України зазначено, що обов’язковою ознакою суб’єкту злочину є осудність особи. Звідси випливає: осудність є складовою частиною характеристики складу злочину в цілому, і її відсутність свідчить про відсутність складу злочину як такого.

Pravo | Переглядів: 519 | Додав: advocate | Дата: 2016-11-12 | Коментарі (0)

Варто зазначити, що спеціальні знання спеціаліста – це систематизована інформація з різних галузей теоретичної і практичної діяльності, яку набувають спеціалісти у результаті навчання та досвіду з певної спеціальності, застосовують на основі умінь і навичок в процесуальній або непроцесуальній формі з метою збирання (формування), дослідження, оцінки доказів, встановлення підстав для прийняття уповноваженими особами процесуальних і тактичних рішень у кримінальному судочинстві.

Pravo | Переглядів: 493 | Додав: advocate | Дата: 2018-01-15 | Коментарі (0)

Сьогодні, в багатьох галузях національного законодавства, у зв'язку з проведенням правової і судової реформи, була виконана велика кодифікаційна робота. Не виключенням в цьому сенсі стало і цивільне процесуальне право, основним питанням якого виступає новий цивільний процесуальний кодекс України (далі ЦПК України), що набрав чинності 1 вересня 2005 року. На відміну від ЦПК 1963р., він містить в собі ряд нововведень, які вже зараз викликають певні дискусії, що є підставою для проведення відповідних досліджень.

Pravo | Переглядів: 490 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-16 | Коментарі (0)

Із розвитком у національному господарстві організаційних форм виробництва активізується процес правового регулювання нових відносин і зв'язків, прийняття нормативно-правових актів. Накопичення цих актів потребуе відокремленого законодавчого регулювання певних однотипних відносин, що призводить до виникнення нових інститутів і підгалузей права. Фахівці з відповідних галузей права визначають належність нових відносин до тієї чи іншій галузі права.

Pravo | Переглядів: 480 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-06 | Коментарі (1)

Правоохоронна діяльність в Україні

Pravo | Переглядів: 480 | Додав: advocate | Дата: 2017-01-05 | Коментарі (0)

 Аналіз правовідносин, що виникають у зв’язку з охороною корпоративних прав та/або інтересів акціонерів і АТ, потребує перегляду усталених теорій правовідносин, оновлення фундаментальних цивілістичних категорій та виходу за межі галузевого поділу правовідносин.

Pravo | Переглядів: 472 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-28 | Коментарі (0)

Наука кримінального права має на меті сформулювати практичні рекомендації щодо застосування положень ст. 212 КК України, враховуючи, що інколи кримінальні правопорушення вчиняються внаслідок зловживання законодавством, а інколи – неправильним застосуванням законів, без умислу на це.

Pravo | Переглядів: 471 | Додав: advocate | Дата: 2016-11-12 | Коментарі (0)

У філософській літературі поняття форми і вмісту розглядаються як парні категорії, що відображають взаємозв'язок двох сторін природної і соціальної реальності: «певним чином впорядкованій сукупності елементів і процесів, які створюють предмет або явище, тобто вмісту і способу існування і вираження цього вмісту, його різних модифікацій, тобто форми». 

Pravo | Переглядів: 467 | Додав: advocate | Дата: 2016-12-12 | Коментарі (0)

Правові реформи в Україні - ч.2 реформа правоохоронних органів

Pravo | Переглядів: 455 | Додав: advocate | Дата: 2015-09-15 | Коментарі (0)

Кримінальні покарання пов'язані із майновими обмеженнями

Pravo | Переглядів: 452 | Додав: advocate | Дата: 2015-09-05 | Коментарі (0)


Legal Аssistance© м. Хмельницький вул. Соборна, 11       тел.: 70-80-49, 0971949984