Business Registration Consultanse 0382-708049 0971949984


реэстра


Legal collection. Хмельницький


Legal collection – обслуговування боргу шляхом звернення до суду.

 Справи боржників, заборгованість яка залишилась не погашеною після попередніх етапів колекторської діяльності, передаються до суду. Legal Collection, на відміну від попередніх етапів, не передбачає спілкування із боржниками, а являє собою юридичну роботу з примусового стягнення заборгованості шляхом звернення до компетентних державних органів за захистом порушених прав кредиторів.

Цей етап передбачає здійснення наступних заходів:

- формування пакету документів до суду у відповідності з процедурами позовного або наказного провадження;

- звернення до прокуратури та органів внутрішніх справ для перевірки/виявлення ознак злочину в діях боржника тощо;

- звернення до суду із заявою про визнання боржника банкрутом;

- здійснення представництва інтересів Клієнта у суді на всіх стадіях розгляду справи;

   Слід зазначити, що підвідомчість та підсудність справ залежать від правового статусу боржника та його місця знаходження. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, позови до фізичної особи подаються до суду за місцем її проживання, а позови до юридичної особи - за її місцезнаходженням. Разом із цим, банки та інші кредитні організації, як правило, самостійно визначають суд, у якому буде розглядатися спір (договірна підсудність). Відповідна домовленість фіксується у договорі, який заключається між банками (іншими потенційними кредиторами) та їхніми клієнтами. Такий підхід, враховуючи велику кількість боржників, підвищує ефективність роботи коллекторської компанії, оскільки скорочує час та витрати на роз'їзди по різним судам, які можуть знаходитися як в межах одного міста, так і в будь-якому куточку держави.


Legal Аssistance© м. Хмельницький вул. Вайсера, 12/1       тел.: 70-80-49, 0971949984