Business Registration Consultanse 0382-708049 0971949984


реэстра
Головна » Статті » Pravo

Адміністративно правове сприяння реєстрації підприємницької діяльності

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ СПРИЯННЯ  ПІДПРИЄМНИЦТВУ


 

   На сьогоднішній день малий та середній бізнес відіграють ключеву роль в економіці будь-якої розвинутої, так як це найбільший сегмент підтримки світового бізнесу, що сприяє не тільки створенню нових робочих місць та забезпеченню високого рівня зайнятості працездатного населення, але й формує умови для підвищення рівня життя та доходів громадян, активізації інноваційних та трансформаційних процесів у світі.

Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання розвитку підприємництва опрацьовано в наукових працях М. Долішного, С. Мочерного, В. Савчука, Ф. Шамхалова та ін. Великий внесок у загальну теорію державного управління, зокрема державного регулювання розвитку бізнесу, зробили Г. Білоус, М. Кастель, А. Крутік, В. Савченко та ін. Проте нині досить гостро постає проблема створення ефективної системи місцевого управління у сфері підтримки розвитку підприємництва, оскільки попередню господарську систему (командно-адміністративну) вже демонтовано, а нові форми та методи її організації лише створюються внаслідок реформування країни.

Внаслідок реалізації нової Стратегії розвитку підприємництва очікується досягнення таких результатів:

- В Україні створюються та зростають нові життєздатні суб’єкти підприємництва.

- Умови ведення бізнесу дозволяють суб’єктам підприємництва чесно конкурувати, швидко зростати і переходити у верхні сегменти бізнесу.

- Суб’єкти господарювання взаємодіють між собою на засадах кооперації та спеціалізації, швидко адаптуються до змінюваних умов розвитку економіки.

- Прозорі адміністративні процедури, низькі трансакційні витрати, легкий доступ до ринку є запорукою стабільного надходження прямих іноземних інвестицій в економіку.

- В країні розвинуті і ефективно діють системи небанківського мікрокредитування, банківського кредитування, фінансування через фондовий ринок.

- Українські стартапи є впізнаваними у світі завдяки втіленню нових бізнес-ідей та бізнес-моделей.

- Суб’єкти підприємництва усіх сегментів ефективно працюють на ринку, збільшуючи продуктивність праці.

- У структурі суб’єктів підприємництва за розмірами зростає сегмент середнього підприємництва.

- Значна частка підприємств вкладає ресурси в інновації та випускає інноваційну продукцію.

- Українські компанії успішно конкурують з іноземними, динамічно нарощуючи обсяги експорту.

- Підприємництво є агентом змін в українському суспільстві, поширюючи інновації, новітні технології та орієнтовані на ринок моделі поведінки.

Стратегія розвитку підприємництва уможливлює ефективне довгострокове планування сприяння розвитку підприємництва з обумовленням конктретних дат та результатів, що повинні бути досягнуті на кожному конкретному етапі.

При реєстрації суб’єкта підприємництва (фізичної особи – підприємця, господарського товариства чи ін.) співробітники ЦНАП керуються положеннями законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 та «Про господарські товариства» від 19.09.1991 з урахуванням вимог спеціальних законів щодо окремих організаційно-правових форм господарських товариств. Центри надання адміністративних послуг надають наступні адміністративни послуги в сфері реєстрації підприємницької діяльності:          первинна реєстрація суб’єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, господарських товариств та ін. суб’єктів господарювання); внесення змін до відомостей про суб’єкти господарювання (зміна адреси, прізвища, найменування, видів діяльності та ін.); реєстрація реорганізаційних змін суб’єктів господарювання (до прикладу реорганізація приватного підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю) реєстрація припинення підприємницької діяльності суб’єктом господарювання.

Метою місцевої системи управління розвитку підприємництва є активізація розвитку малого бізнесу  району, стимулювання його до саморозвитку. Мета має реалізуватися через серію взаємопов’язаних управлінських функцій: аналіз стану та розвитку малого бізнесу конкретного району; розробка місцевої програми розвитку малого бізнесу; прийняття управлінських рішень;          контроль за виконанням управлінських рішень. На нашу думку, діяльність органів публічної влади в сфері розвитку підприємництва в районі (області) потребує ряд вдосконалень та втілення світових ефективних напрацювань в даній сфері.

На сьогодні необхідно розвивати вітчизняну систему легалізації суб’єктів господарювання, використовуючи досвід країн ЄС, давати можливість для бажаючих не тільки знайти електронні форми заявочних документів, але й змінити систему обов’язкового особистого або через довірену особу звернення до виконавчого органу за проведенням реєстраційної дії. Крім того, спрощення системи легалізації передбачає унормування єдиної системи реєстрації та сплати платежів за здійснення державної реєстрації в одному реєстраційному офісі. Запровадження електронної системи реєстрації комерційних та некомерційних суб’єктів господарювання пов’язано з наявністю кваліфікованих фахівців, які можуть забезпечити прийняття та видачу реєстраційних документів. Такі дії потребують чіткого закріплення порядку легалізації суб’єктів різних організаційно-правових форм на законодавчому рівні, що детерміновано важливістю вдосконалення цього інституту надання публічних послуг задля подальшого розвитку вітчизняної економіки.

Аналіз світового досвіду свідчить, що виконання малим підприємством своєї суттєвої економічної та соціальної ролі можливе лише за умов виваженої державної політики всебічної підтримки цього сектору економіки. Тому стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні повинно відбуватись на основі запровадження ліпшого європейського досвіду, тобто на основі використання європейських стандартів розвитку підприємництва, що значною мірою обумовить створення сучасної ринкової економіки з соціальною справедливістю.

Дане  дослідження є максимально практичним (наближеним до реальних практичних умов управлінсько-адміністративної діяльності), адже в дослідженні враховувалися в першу чергу особливості реєстрації найбільш поширених і популярних в Україні організаційно-правових форм господарювання: фізичної особи – підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства. І справді, в реальному житті будь-який державний адміністратор, управлінець, реєстратор, юрист мабуть жодного разу не зіткнеться з такими організаційно-правовими формами підприємництва як командитне товариство, товариство з додатковою відповідальністю та ін.

 

Центри надання адміністративних послуг надають наступні адміністративни послуги в сфері реєстрації підприємницької діяльності:

- первинна реєстрація суб’єктів господарювання (фізичних осіб підприємців, господарських товариств та ін. суб’єктів господарювання);

- внесення змін до відомостей про суб’єкти господарювання (зміна адреси, прізвища, найменування, видів діяльності та ін.);

- реєстрація реорганізаційних змін суб’єктів господарювання (до прикладу реорганізація приватного підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю)

- реєстрація припинення підприємницької діяльності суб’єктом господарювання.

При реєстрації підприємців та господарьских товариств слід керуватися положеннями законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та «Про господарські товариства» з урахуванням вимог спеціальних законів щодо окремих організаційно-правових форм господарських товариств.

При здійсненні реєстрації підприємців та господарьских товариств майбутні підприємці обирають організаційно-правову форму (фізична –особа – підприємець, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю та ін.). Слід зазначити, що у даній роботі ми розглянемо загальний порядок реєстрації підприємництва у ЦНАПах на прикладі фізичної особи – підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства, так як, дані організаційно-правові форми господарювання є найбільш поширеними в Україні в загалі, та в Старокостянтинівському районі – зокрема.

Для реєстрації фізичної особи – підприємця майбутній підприємець повинен подати до ЦНАПу всього два документа: паспорт та заповнену реєстраційну заяву (карту) на реєстрацію підприємця (форма 10).

Перед безспосередньою реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю його засновники уточнюють наступні дані щодо майбутнього товариства:

- найменування товариства (повне, скорочене, при потребі – найменування на англійській мові);

- розмір статутного капіталу (фонду);

- учасників товариства, та розподіл часток між учасниками товариства;

- юридичну адресу товариства;

- види діяльності товариства (згідно КВЕД-2010);

- контактні дані товариства (телефон, електронну пошту та ін.);

- керівника – директора (обов’язково) та головного бухгалтера (у разі наявності);

- систему оподаткування товариства (загальна система оподаткування, сплата єдиного податку, ПДВ та ін. режими).

- в разі необхідності – можливість отримання ліцензій та відповідних дозволів на певні види господарської діяльності.

Отримавши відповіді на всі зазначені вище питання, засновники можуть приступати до реєстрації товариства. Для цього їм знадобиться подати державному реєстратору всього три документи:

- рішення про заснування юридичної особи у формі протоколу установчих (загальних) зборів засновників (учасників);

- оригінал статуту (установчого документу);

- заповнену заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, форма якої затверджена Наказом Мін’юсту України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Вищезазначений перелік документів є виключним, державний реєстратор (державний адміністратор) не вправі вимагати будь-які інші документи для реєстрації новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю. За первинну реєстрацію товариства реєстраційний збір не стягується.

Категорія: Pravo | Додав: advocate (2017-09-27)
Переглядів: 972 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Legal Аssistance© м. Хмельницький вул. Вайсера, 12/1       тел.: 70-80-49, 0971949984